Pracownia lutnicza - miejsce szczególne

O pracowniach „warsztatach” twórczych napisano wiele rozpraw naukowych, wiele publikacji i artykułów, w których autorzy krytycy sztuki i sami twórcy starali się oddać atmosferę miejsca, gdzie rodzi się dzieło, również  dzieło sztuki. Temat ten na pozór błahy, oczywisty przedstawiany jest  w różnym kontekście.  

Zarys historii szkolnictwa lutniczego na Podhalu

Szkolnictwo lutnicze na Podhalu swoją historią związane było prawie bez przerwy ze Zakopiańską Szkoła Drzewną przed II wojną światową, Zasadniczą Szkoła Zawodową i Liceum Plastycznym po wojnie, kontynuatorkami tradycji Zakopiańskiej Szkoły Drzewnej.  Obecnie specjalizacja lutnicza jako jedna z dwóch tego typu w Polsce mieści się w Zespole Szkół Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem.

Pracownia lutnicza jako kuźnia talentów

Poproszono nie o napisanie krótkiego artykułu do jubileuszowego wydania„KENART”a prezentującego naszą pracownię lutniczą. Wydawało mi się, że nic prostszego. Po głębszym zastanowieniu przedstawienie pracowni twórczej jako popularnego „warsztatu” stało się nie lada wyzwaniem.